CAD/CAM

CAD-programvare


3Shape

Markedsledende 

3Shape Dental System tilbyr kraftig og intuitiv CAD-programvare og ordrebehandling. I tillegg er det kompatibelt med så å si alt av produksjonsutstyr og materialer. Ingen andre CAD/CAM systemer på markedet støtter samme bredden av dentale indikasjoner som 3Shape Dental System. 


Indikasjoner 

På 3Shape Dental System kan du lage alle indiksjoner fra krone/bro til helkeve imlantatbarr på fiksturnivå, og stift-konus til bittskinne og helproteser. 3Shape er innovative og jobber alltid for å gjøre jobben lettere for tannteknikere, enten om der å gjøre nye indikasjoner digitalt eller å finjustere de løsningene som allerede finnes. 


Kommunikasjon 

Med 3Shape Dental System følger også 3Shape Communicate, en platform for kommunikasjon mellom lab og klinikk. I 3Shape Communicate sender tannlegen ordre med intra-oral skann til tanntekniker som tar imot i sitt 3shape system. I tillegg finnes funksjoner som chat, bildedeling og godkjenning av preparasjonsgrense. Communicate finnes både som nettside og app. 


For alle 

For å gjøre alle indikasjoner tilgjengelig for alle har 3Shape utviklet sin engen «valuta» kalt CAD-Points. Dette er poeng som kjøpes fra 3shape, og som senere kan bruke til å kjøpe indikasjoner som ikke følge med i de rimeligere programvarepakkene.